Search

גאות ושפל

Updated: Nov 6, 2021

בדמדומים אתה בא לי - מזכיר את הלב.

אז אתה שומע את כל מה שלא שגור בפי.

כל המילים היפות ישנן דווקא כשאינך.


בדמדומים אני אחרת - גם אתה.

בין הליל לבין היום - מקצב איטי, לוחש.

הלבנה בשמים, טל הבוקר על הפרחים.


בבוקר, כשיפקח האור, אנחנו נשוב

- יתפכחו עינינו.

השמש היוקדת תחמם את הים.

רחש הגלים יעתיק את מקצב הדמדומים.


קח מהעומק, קח את הגל שלי,

שיציף אותך גם כשאני נאלמת -

כדי שאזכיר לך את הלב - ואבוא לך.27 views0 comments