Search

מעורב ירושלמי

Updated: Jan 4

תסתכל לי באישונים בלי הפסקה.

אל תעצור לשניה.


בוא לרקוד! אני יודעת, אני מגושמת. נסכל ירכיים, נשלב אצבעות. נחביא לשוא מבוכה.


לא שאלתי, אתה בא לרקוד. זה בסדר אם נשפיל מבט, לא נורא אם נמעד. לא תמיד צריך לומר ולדעת הכל.


תביא לי יד?

ולס, טנגו, כל שיעור מחול. הרחבה מחכה. גם הקרביים שלנו.


...עצרת?


8 views0 comments