Search

מבחן בסבלנות

הלב השבור שלי, כנראה,

מבקש יותר ממה שהוא יכול לקבל.


לא שלא מגיע לו,

מגיע יותר ממה שניתן לשאת.


אבל החתול שלי לא נולד למכירה,

בטח שלא בשק.

בטח שלא לנפש תאומה שמעדיפה כלב.


לשמוע את קולך,

לשיר לך שוב.

לאבד אוויר מחיבוק.

לאבד את עצמי במים צלולים.

מבחן אש בסבלנות.

גם בענווה.


הלב השבור שלי, כבר לא רצוי.5 views0 comments