Search

סדוכיזם

שומע?

תדחיק!

תדחיק הכי חזק שאתה יכול.


העולם האפקטיבי שיצרת לעצמך - הפורנוגרפיה המילולית. אותו כלי שמציל אותך, שמך בכלוב.


אתה מזנה אותיות, כובל אותן בכפות ידיך הסדיסטיות, מצליף בהן עד איבוד תחושה באצבעותיך, עד אובדן צלם אנוש, מכהה כל חוש.


שומע?

תקבור!

תקבור הכי עמוק שלך.

כל משיכת שיער, חבטה, סטירה, סימון, הפלקה, יריקה בפרצוף, הטבעה, קשירה, חנק, החפצה, שימוש, קוברת פנימה כל רגש עצמי עמוק ומעצימה רדוד.

מגבר של תפל.

אשליה של אינטימיות.


מטפח את הזאב קובר את האדם.

מעלה את הגדי לעולה,

את הסרטן, טומן עמוק בחול.

חדר בריחה עם הפרוצות, הקטנות והפוני.

רק ככה - דרכן,

אתה מצליח לסבול את עצמך.


שומע אותי, יקר?

...באמת שומע?

הפעם האמת מדברת מגרוני.

- תחמול.

תחמול הכי אוהב שלך.

כי האוקיינוס שלך מעכיר מכאב, חני,

לא מזה של הידיים.

- פריצות וחילול הנפש.


מתוך כל הרעש הלבן,

אתה הכי נזקק,

ואתה זקוק רק לך.
3 views0 comments