Search

שלך!

Updated: Jan 4

הגפן שלך - פשטה על גופי, אצבעותיך - כגדילים מלטפות את גבי.

מוחך - פקד את מבושי.


ואין ספור מילים לא מוצהרות, מדברות בין עיניך לעיני. רק הנהון הסכמה והכרה.

שפה לשפה.

לוע טמא ותמה.

תפילת פעימה מתאומת.

תאוות לבבות חרישית.


פרא מתורבת.

עסיס ובשר.

בין קודש לחול.

אי אפשר ליפול בין ידיך. אי אפשר שלא ליפול לידיך.


לנגד עיניך חשפתי את חזי באיזמל - בידי מושיטה לך את לבי המצולק.


מהי עוד צלקת?

קח.


ציצית צחורה -

מצע לתווים שכתובים בשיכר מכתים,

מנציחים את נגינת קולך האדיר,

ביתר שאת נעילה.

9 views0 comments