Search

התמסרות

Updated: Nov 6, 2021

שוב השמש הפציעה בי -

טרם השמש הפציעה.

זהבה לא זרח על פני.


נעורת בעודך ישן,

שפתיך החמיצו את לבי.


לשוני דבקה לחכי

- נהר עמד.


ואטבע בם במים,

הקור יעטוף וימחק את פני,

אט, אט.

תא, תא.


וכך אאלם, אעלים,

כל תו, כל נקודה.

אתמסר.


ואני במצולות הבולעניות,

צִבְעִי כחול מיָם.


16 views0 comments